És la PNL una ciència?

Volem convidar-te a desconfiar tant de qui et digui que és la PNL una ciència com de qui et digui que és una pseudociència.

Moltes disciplines i camps de coneixement es presenten sovint com a ciència i en realitat no ho són. I no ho són bàsicament pel fet que no adopten el mètode científic per comprovar i demostrar els seus postulats i l’eficiència de la seva pràctica. Són les anomenades pseudociències.

La Programació Neurolingüística no és una d’aquestes disciplines. I no ho és perquè la PNL no ha volgut mai ser una ciència ni el seu objectiu és el mateix que el de les Matemàtiques, la Física o la Biologia, per exemple. Seguidament ho expliquem amb més detall.

L’objectiu elemental d’una ciència és explicar la realitat, establir lleis generals que permetin comprendre perquè el món és com és.

La PNL no aspira a explicar la realitat, el seu objectiu és descriure com cada persona es relaciona amb ella. Descriure amb models pràctics la realitat subjectiva individual. Aquests models, per tant, no es presenten mai com a lleis universals, sinó com a descripcions útils i acurades de la forma que tenim cadascú de nosaltres de pensar, emocionar-nos i relacionar-nos amb el món.

És la pnl una ciència

 

Posem un exemple: imaginem que una persona decideix deixar de fumar. La ciència pot explicar perquè el tabac és tan addictiu físicament i psicològicament, els efectes nocius per la salut del seu consum i presentar processos generals per intentar canviar la situació.

La PNL, per la seva part, s’encarrega d’entendre com la persona que fuma viu aquest fet en el seu dia a dia, en la seva relació amb les persones del seu entorn i quin impacte mental i emocional té en tot plegat. I, a partir d’aquesta comprensió, individual i exclusiva, calcula i proposa els passos necessaris que cada persona, segons el seu cas concret, ha de fer per tal d’aconseguir una vida millor lliure de tabac. I el mateix es pot aplicar tant per altres dificultats personals i professionals com també per definir i planificar canvis i metes importants.

La Programació Neurolingüística basa els seus principis en propostes que la ciència s’ha ocupat de demostrar certs, però les distincions que la PNL utilitza per assolir els seus objectius són pròpies d’aquesta metodologia.

Per tant, i sent fidels als valors de rigor i honestedat de l’Institut, volem convidar-te a desconfiar tant de qui et digui que la Programació Neurolingüística  és una ciència com de qui et digui que és una pseudociència. En qualsevol cas s’està demostrant un desconeixement profund del que realment és la PNL i de quins beneficis pot aportar a la vida de tots nosaltres i a la societat en general.