Et comuniques de manera eficient?

L’objectiu de la comunicació és el d’obtenir una reacció de qui rep el missatge, per això és de summa importància que siguem molt precisos en el disseny de què volem dir i transmetre, ja que estem expressant d’alguna forma el contingut de la nostra ment.

 

Venedors, educadors, terapeutes, coaches, responsables d’equip, entrenadors esportius, periodistes, advocats, pares, parelles… qualsevol persona, en qualsevol àmbit, contínuament estem comunicant-nos amb la resta del món. “És impossible no comunicar”, diu la teoria moderna de la comunicació i un dels cinc axiomes de Paul Watzlawick.

 

Així, aquesta realitat que ens relaciona amb les persones del nostre entorn ens convida, o en certa manera ens obliga, a posar una especial atenció a les paraules, tant a les que nosaltres mateixos pronunciem com a les que percebem al nostre al voltant, vagin o no dirigides a nosaltres.

 

Quin és l’objectiu de la comunicació? Simplificant molt la resposta però no per això invalidant-la, podem dir que tota comunicació, sigui l’emissor conscient d’ella o no, busca fer arribar a algú un missatge que provoqui una resposta en ell, ja sigui aquesta resposta de tipus emocional, de pensament o d’acció.

 

Per descomptat, el llenguatge mai expressarà de forma exacta el contingut de la nostra experiència interna, de la nostra ment, ja que aquesta és molt rica en elements visuals, auditius i cinestèsics, a més d’estar fonamentada en les creences, valors i significats que determinen la nostra forma personal de viure, i tot això és impossible d’expressar amb paraules d’una forma eficient.

 

No obstant això, encara que la nostra comunicació sigui sempre esbiaixada i limitada, sí podem parar esment a com construïm els nostres missatges perquè allò que és rellevant comunicar, donat un context específic, sigui comunicat.

 

Per exemple, si et dic: “Sento que el meu matrimoni no funciona, t’estic expressant una forma concreta i personal d’experimentar una situació determinada en la meva vida. Però…

Quin aspecte específic del meu matrimoni és el que sento que no funciona?
Què significa exactament per a mi que no funcioni?
Com estic sentint això?
Què vull que sigui diferent?

 

Totes aquestes informacions, i algunes més, estan contingudes de forma implícita en la meva comunicació, és a dir, les tinc presents en la meva ment quan m’expresso, però no les estic explicitant en el meu missatge. Llavors, com puc estar segur que el meu missatge serà entès com jo vull?

 

D’altra banda, tu com persona receptora del missatge tens aquí l’oportunitat d’investigar en profunditat la meva experiència interna, com està construïda la meva experiència en la meva ment, l’oportunitat d’apropar-te a mi més i millor, l’oportunitat de conèixer en profunditat les meves estructures internes de pensament i emoció.

 

El Metamodel del Llenguatge és un model de comunicació i comprensió de l’ésser humà que ens fa molt més precisos i eficients en la nostra relació amb els altres i, d’altra banda, ens permet conèixer les nostres pròpies estratègies de construcció de la realitat.

 

D’una forma ordenada, pràctica i profunda, la Programació Neurolingüística ens aporta eines de comprensió, càlcul i influència en el funcionament humà. Prendre consciència de com eliminem, distorsionem i generalitzem la informació que percebem per donar sentit al món i per expressar la nostra relació amb ell ens converteix en investigadors de l’experiència humana, de les seves emocions, pensaments i conductes. I el que és més important, ens posa en el camí d’aconseguir relacions personals més eficients i honestes amb les persones que ens envolten.