Quina importància té el llenguatge en la nostra vida? Una resposta des de la PNL

Quina importància té el llenguatge en la nostra vida? Respondre a aquesta pregunta és una cosa que infinitat de persones han fet ja al llarg de la història. Des de la Filosofia, la Psicologia, la Lingüística, l’Antropologia, etc., molts estudiosos han donat raons de perquè el llenguatge i la comunicació en general són tan importants per a l’ésser humà.

Habitualment, la resposta gira al voltant del fet que el llenguatge ens permet intercanviar informació amb altres persones, ens acosta a elles, ens dóna l’oportunitat de compartir dades, arribar a acords, donar ordres, justificar decisions… capacitats totes elles de gran valor per a la supervivència i la convivència.

No obstant això, poques vegades l’acostament al llenguatge es fa des d’una intenció i objectiu tan profund com el que ens proposa la Programació Neurolingüística.
Des de la PNL, que basa alguns dels seus postulats en els treballs de grans personalitats com Noam Chomsky, Gregory Bateson o Karl H. Pribman, el llenguatge s’estudia com una porta d’entrada, com un camí de coneixement, a la ment de les persones.

Escoltant atentament, i coneixent els patrons i models presentats per la Programació Neurolingüística, podem conèixer com la persona que ens parla està pensant i sentint-se, quines són les seves creences, els seus valors, els significats que dóna al món.

A més, a partir d’aquesta forma especial d’observar el llenguatge, podem dissenyar preguntes, missatges, desafiaments, estratègies, que eleven la nostra capacitat d’influència i persuasió.

El Metamodel del Llenguatge és una proposta de la Programació Neurolingüística que presenta una sèrie de distincions i patrons a partir dels quals totes les persones construïm els nostres missatges verbals i no verbals. Així, de l’escolta o observació de la nostra comunicació i de la de les altres persones, podem extreure models de com cadascun de nosaltres pensa i sent, en quins aspectes de la seva experiència està concentrant l’atenció i quin sistema de creences i valors estructura la seva vida i la seva relació amb el món.

Considerem el següent exemple, que consisteix en una frase pronunciada per un home de mitjana edat: “Ningú m’estima”.

Davant aquesta sentència, són vàries les estructures que podem identificar i que ens poden proporcionar informació sobre com aquest home organitza la seva experiència.

Preguntem-nos, i preguntem també si podem a qui pronuncia la frase, les següents qüestions: Està segur que ningú en tot el planeta l’estima? Ni tan sols els membres de la seva pròpia família? O realment s’està referint a un conjunt concret de persones que ell desitjaria que l’estimessin i no ho fan? I com sap que no l’estimen? Pot llegir les seves ments i els seus cors? Quins senyals percep de la resta del món per haver arribat a aquesta conclusió i quin procés mental de significació ha seguit per a això? Finalment, Què significa “estimar” per a aquesta persona? De quina manera desitja ser estimat?

Tirant del fil, podem obtenir molta i molt valuosa informació sobre aquest home, prenent com a extrem inicial solament les tres paraules “Ningú m’estima”.

Per descomptat, la recerca sobre les altres persones requereix precisió, elegància i una especial cura del seu benestar i comoditat.

Llavors… es tracta només d’estudiar el llenguatge? En absolut. La PNL també ens proposa una forma de conèixer com cada persona està vivint la seva pròpia comunicació, quines imatges, sons i sensacions donen forma als seus missatges… en definitiva, quina experiència interna, personal, íntima, està construint la seva manera de comunicar-se. I, per descomptat, com podem intervenir, influir, ajustar, aquesta experiència amb les nostres paraules.

Submodalitats, línies i estructures temporals, posicions perceptives, condicionaments i àncores, identitat i organització sistèmica… són conceptes que es refereixen directament a l’experiència de vida de cadascun de nosaltres. La PNL no és teoria, és pura vida!!

Imagina com milloraria la teva comunicació, com augmentaria la teva capacitat de manegar les diferents situacions possibles en entorns de negociació, persuasió, teràpia, seducció, educació, lideratge…si adquirissis les habilitats que el coneixement de la Programació Neurolingüística pot aportar-te.

El llenguatge, la comunicació, és un fenomen vital i tots estem convidats a  assistir  a ell. I conèixer la seva estructura, la  gramàtica viva  que li dóna presència i moviment, ens converteix en comunicadors més eficients en el dia a dia personal i professional, amb els nostres fills, amb la nostra parella, amb els nostres col·laboradors en el treball, amb els nostres possibles compradors, amb els nostres alumnes i els nostres pacients o clients. En definitiva, el llenguatge ens acosta a la vida i al privilegi de viure-la plenament.